Sikring av arbeidsbetingelser

Download pdfIfølge våre undersøkelser og vår viten, får ikke Sodemann Industrifjedre A/S varer fra produksjoner som ikke overholder sikre og gode arbeidsbetingelser for både administrativt personale og produksjonspersonale. Sodemann Industrifjedre A/S aksepterer ikke leverandører som bruker barnearbeid, utnytter arbeidskraft, bruker tvangsarbeid, jobber mot gjeldende lovkrav, diskriminerer, ikke respekterer miljøkrav osv. All produksjon foregår i henhold til gjeldende regler og av respekt for de ansatte. Hvis disse vilkårene ikke overholdes, vil Sodemann Industrifjedre A/S umiddelbart avbryte samarbeidet.

Internet Explorer inkompatibilitet

Dette nettstedet fungerer dessverre ikke bra med Internet Explorer. Vi anbefaler å bruke en av følgende gratis nettlesere:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.