Informasjon

SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S leverer varer til alle typer virksomheter og bransjer. Som en naturlig del av en ansvarsbevisst og korrekt drevet virksomhet, har man ofte kunder som ber om informasjon om de ovennevnte spørsmålene. Sodemann Industrifjedre A/S har herved gjort rede for hvordan vi stiller oss til spørsmålene. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, er vi alltid tilgjengelige.

Prisavtaler / kontrakter m.m.

SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S inngår ikke spesifikke kontrakter eller avtaler med kunder angående juridiske forhold som regulerer våre priser, rammeavtaler, service eller kvalitetsstyring m.m. Det er mange punkter i denne typen avtaler som helt opplagt er akseptable og alminnelig sunn fornuft, men det finnes også punkter som enten kan være urimelige, umulige eller på forhånd vanskelige å etterleve. I den grad en avtale ikke er 100 % klar overfor begge parter, er det ikke noe grunnlag for å inngå en avtale. Vår samhandel med kunder er i prinsippet svært enkel. Kunden bestiller og kjøper nøyaktig det antallet spesialfjærer eller standardfjærer de har behov for. Hvis det dreier seg om spesialfjærer, fremstilles disse etter kundens opplysninger og ønsker og etter aksept av tilsendt tilbud. Hvis det dreier seg om standardfjærer, er disse fremstilt og levert ut fra de parameterne som gjelder for hver enkelt type. Priser og mengderabatt for standardfjærer står oppgitt i nettbutikken vår. Hvis kunden har bestemte krav til en fjær og derfor ikke er sikker på om standardfjæren kan oppfylle disse kravene, må alle viktige opplysninger gis videre til oss ved bestilling, slik at den leverte varen oppfyller kundens krav og ønsker..Springs

Internet Explorer inkompatibilitet

Dette nettstedet fungerer dessverre ikke bra med Internet Explorer. Vi anbefaler å bruke en av følgende gratis nettlesere:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.