Konfliktmineraler

Download pdfI 2010 signerte president Obama loven Dodd-Frank Consumer Protection Act. Del 1502 i loven handler om internasjonal handel med og bruk av konfliktmineraler. Begrepet konfliktmineraler henviser til konfliktdiamanter eller bloddiamanter og refererer til råvarer som stammer fra visse deler av verden der det forekommer konflikter som følge av utvinning og handel med disse råvarene.
Det er gjennomført forskjellige internasjonale tiltak for å redusere handelen med konfliktråvarer og på den måten begrense insitamentet til å utvinne og slåss om dem. Dodd-Frank Reform and Consumer Protection-loven fra 2010 krever at produsenter gjennomgår sine forsyningskjeder og rapporterer bruk av konfliktmineraler.

De konfliktmineralene det utvinnes mest av, er kassiteritt (til tinn), wolframitt (til wolfram), coltan (til tantal) og gull, som eksporteres fra forskjellige land gjennom en rekke mellommenn før de kjøpes av multinasjonale elektronikkselskap. Disse mineralene er viktige ved fremstillingen av forskjellige elektroniske enheter.

For at kundene våre skal være sikre på at ingen av våre produkter er i strid med Dodd-Frank Reform-loven eller inneholder konfliktmineraler generelt, erklærer vi herved at:

INGEN av SODEMANN Industrifjedre A/S' produkter inneholder de ovennevnte råvarene.

Internet Explorer inkompatibilitet

Dette nettstedet fungerer dessverre ikke bra med Internet Explorer. Vi anbefaler å bruke en av følgende gratis nettlesere:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.