NCA (No Change Agreement)

Download pdfDet er dessverre ikke mulig å fylle ut og underskrive et NCA-dokument (no change agreement) riktig/fyllestgjørende, for hensikten med et NCA-dokument og vår bedrifts produktsortiment passer ikke sammen. Det er ikke mulig å underskrive en “No change agreement” ettersom dette vil begrense et standardprodukt. Vi kan ikke legge begrensninger på et standardprodukt. Det vil gjøre det umulig for oss å behandle varesortiment riktig i fremtiden hvis det ble restriksjoner på vårt standardoppsett. Vi kan derimot opprette varen som spesialvare, og på den måten sikre at det ikke gjøres endringer, for endringer på spesialvarer skjer bare etter kundens ønske. Vi produserer ikke noe selv, vi er forhandlere. Vi kjøper inn i store puljer, og selger i mengder og leveranser etter kundens nøyaktige ønske. Vi selger standardfjærer som ikke krever ISO-sertifisering eller andre skjerpede krav.

Hvis det er spesielle krav til en vare med hensyn til materiale, toleranser osv., oppretter vi en spesialfjær.

Skriv gjerne til oss, slik at vi kan finne en tilfredsstillende løsning med en spesialfjær.

Internet Explorer inkompatibilitet

Dette nettstedet fungerer dessverre ikke bra med Internet Explorer. Vi anbefaler å bruke en av følgende gratis nettlesere:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.