NDA (Non-Disclosure Agreement)

Download pdfDet er forståelig at en kunde gjerne vil ha en leverandørs underskrift på et NDA-dokument hvis kundens produkt/produktutvikling er omgitt av fortrolighet. Men vi skriver av prinsipielle grunner ikke under på div. fortrolighetsavtaler, hemmelighetsavtaler eller lignende ettersom den komponenten vi har med å gjøre, bare er en del av et totalprodukt. Vi verken ønsker eller må vite alle detaljer om produktet, bare nøyaktig informasjon rundt den delen som angår fjæren som skal brukes til å løse oppgaven. Hvis et NDA-dokument skal utarbeides og underskrives, må det jo være gjensidig juridisk korrekt for å gi mening. Dokumenter av denne typen vil vi bruke tid og ressurser på å gjennomgå og forstå i sin helhet før vi kan underskrive. Vi har alltid klart oss uten slike juridiske dokumenter. Vi kommer ofte borti div. konstruksjoner og oppfinnelser der informasjon skal holdes intern - vi har ingen problemer med å holde et høyt etisk og seriøst nivå gjennom hele prosessen – dette krever ikke NDA eller andre dokumenter.

Internet Explorer inkompatibilitet

Dette nettstedet fungerer dessverre ikke bra med Internet Explorer. Vi anbefaler å bruke en av følgende gratis nettlesere:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.