REACH-direktivet, EUs kjemikalielov

Download pdfREACH, som står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances, er navnet på en forskrift (EF-nr. 1907/2006) fra EU-kommisjonen som har som mål å sikre at de 100 000 forskjellige typene kjemikalier som brukes i EU, er dokumentert med hensyn til sikkerhet for mennesker og miljø. Forslaget har betydning for alle kjemikalier som produseres, importeres eller brukes i en mengde på minimum 1 tonn årlig av en virksomhet i et EU-medlemsland. For en rekke av de mest helse- og miljøfarlige kjemikaliene forpliktes virksomhetene til å bruke et mindre farlig kjemikalie, hvis det er mulig. I våre produkter er det ikke brukt kjemikalier som står på REACH-direktivets kandidatliste over skadelige stoffer med en konsentrasjon på over 0,1 vektprosent. Våre produkter inneholder ingen kjemikalier eller farlige stoffer, og det brukes kun vanlige oljer og smøremidler osv. ved produksjon av fjærer.

SVHC.

Det er ikke brukt kjemikalier fra SVHC-listen i våre produkter.

SVHC er en liste med en rekke stoffer som er særlig farlige, klassifisert under REACH (Substances of Very High Concern = SVHC).
Listen (oppdatert 19/01 2021) kan ses her.

Internet Explorer inkompatibilitet

Dette nettstedet fungerer dessverre ikke bra med Internet Explorer. Vi anbefaler å bruke en av følgende gratis nettlesere:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.