Reklamasjonsrett og garanti

Når man som privatkunde eller bedriftskunde handler hos SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, har man i henhold til loven den vanlige 2-årige reklamasjonsretten hvis det er noe galt med varen. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S yter ikke noen garanti utover dette, og det betyr at du som kunde hos SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S er beskyttet av en vanlig 2-årig reklamasjonsrett. Ofte kan det være vanskelig for deg som kunde å forstå forskjellen på en vanlig 2-årig reklamasjonsrett og en garanti. Nedenfor forsøker vi å forklare forskjellen på en vanlig 2-årig reklamasjonsrett og en garanti.

Hvis man handler som privatkunde i et EU-land, har man minimum to års reklamasjonsrett. De enkelte EU-land kan velge å gi en lengre reklamasjonsrett, men den kan aldri være mindre enn to år. Dette betyr at hvis en vare går i stykker på grunn av forhold som var til stede på det tidspunktet da varen ble levert til privatkunden, kan privatkunden, avhengig av omstendighetene, enten få penger tilbake, få varen reparert eller få varen byttet.

Etter dansk lov har også en bedriftskunde en toårig reklamasjonsrett. Denne reklamasjonsretten er ikke basert på EU-lovgivning, og derfor har en bedriftskunde i andre land kanskje ikke den samme beskyttelsen. Utenfor forbrukerkjøp er det bedriftskunden som må bevise at varen var mangelfull på leveringstidspunktet.

I forbrukskjøp (privatkunder) er bevisbyrden omvendt det første halve året. Det betyr at selgeren det første halve året må bevise at varen ikke var mangelfull på leveringstidspunktet. Deretter, altså de neste ett og et halvt årene, er det privatkunden som må bevise at varen var mangelfull da den ble levert.

Hvis en privatkunde eller bedriftskunde oppdager en feil som privatkunden eller bedriftskunden mener at selgeren er ansvarlig for, må privatkunden eller bedriftskunden klage til selgeren raskest mulig og innenfor rimelige tid etter at privatkunden eller bedriftskunden har oppdaget feilen.

En garanti løper parallelt med reklamasjonsretten og er en tjeneste som typisk er mer omfattende enn den lovpålagte reklamasjonsretten. En selger yter bare en garanti når selgeren tydelig opplyser om dette, og blant annet opplyser konkret hva en slik garanti dekker. Garantien vil som oftest komme til uttrykk ved at selgeren garanterer at varen har noen konkrete egenskaper eller en minimumslevetid ved vanlig bruk. Som nevnt innledningsvis yter SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ikke noen garanti, men du har som privat-kunde eller bedriftskunde den vanlige 2-årige reklamasjonsretten.

Internet Explorer inkompatibilitet

Dette nettstedet fungerer dessverre ikke bra med Internet Explorer. Vi anbefaler å bruke en av følgende gratis nettlesere:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.