Code of Conduct

Download pdfCode of Conduct (COC) er en bedrifts retningslinjer for ansvarlighet og god praksis for medarbeidere og organisasjon, pluss de kravene man stiller internt og eksternt til arbeidets sosiale, etiske og miljømessige forhold.

Interne forhold:
Sodemann Industrifjedre A/S har som mål å skape et sunt og godt arbeidsmiljø. Medarbeidere med fysisk og psykisk overskudd er gladere medarbeidere, som yter bedre innsats til glede både for medarbeiderne og bedriften.

Vi er en forholdsvis uformell organisasjon, og vi tar vare på hverandre og adresserer problemer. Grov språkbruk, rasistiske utbrudd, alle typer diskriminering, voldelig atferd og lignende blir overhodet ikke akseptert.

Sodemann Industrifjedre A/S er en bedrift som drives etter sunne og empatiske prinsipper. Alle medarbeiderne må være ærlige, troverdige og dedikerte slik at vårt interne samarbeid og vårt eksterne samarbeid med kunder og leverandører alltid bygger på disse viktige verdinormene.

Sodemann Industrifjedre A/S bestreber seg alltid på å overholde sikre og gode arbeidsbetingelser både for kontor- og lagerpersonale. Sodemann Industrifjedre A/S godtar ikke barnearbeid, utnytting av arbeidskraft, tvangsarbeid, diskriminering eller arbeid på tvers av gjeldende lovkrav. Sodemann Industrifjedre A/S respekterer miljøkrav mm. All daglig drift skjer etter gjeldende regler og i respekt for medarbeiderne.

Eksterne forhold:
Ifølge våre undersøkelser og så langt vi vet mottar ikke Sodemann Industrifjedre A/S varer fra produksjoner som ikke overholder sikre og gode arbeidsbetingelser både for administrativt personale og produksjonspersonale. Sodemann Industrifjedre A/S aksepterer ikke leverandører som benytter barnearbeid, utnytter arbeidskraft, benytter tvangsarbeid, arbeider på tvers av gjeldende lovkrav, diskriminerer, ikke overholder miljøkrav mm. All produksjon skjer etter gjeldende regler og i respekt for medarbeiderne. Hvis disse betingelsene ikke overholdes, vil Sodemann Industrifjedre A/S straks avbryte samarbeidet.

Internet Explorer inkompatibilitet

Dette nettstedet fungerer dessverre ikke bra med Internet Explorer. Vi anbefaler å bruke en av følgende gratis nettlesere:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.