Miljøpolitikk

Download pdfSodemann Industrifjedre A/S er en handelsvirksomhet med kontor og lager – ingen produksjon. En sunn drift er fundamentalt basert på bruk av sunn fornuft på alle områder. Dette er gjelder selvsagt også for miljøspørsmål. Sodemann Industrifjedre A/S har fokus på å beskytte vårt felles miljø best mulig. Vi håndterer ikke farlige kjemikalier og andre farlige produkter. Vi sorterer avfall som plast – metall – glass – papp osv. Alt avfall avhendes i sortert form på gjenbruksstasjoner. Vi følger alle regler på gjenbruksstasjonene, slik at vi er sikre på at miljøkrav overholdes. Hvis kunder er usikre på hvordan kasserte varer kjøpt hos oss skal avhendes, er kunden alltid velkommen til å sende varer til oss, og vi vil avhende dem på korrekt måte.

Internet Explorer inkompatibilitet

Dette nettstedet fungerer dessverre ikke bra med Internet Explorer. Vi anbefaler å bruke en av følgende gratis nettlesere:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.