MW1375-0500-15S

På lager: - Stk.

Det er mulig å få en dellevering

Antall Pris (NOK) Delsum (NOK)
kr 245,17
(Inkl. mva: kr 245,17)
kr 245,17
(Inkl. mva: kr 245,17)
25 kr 220,65
(Inkl. mva: kr 220,65)
kr 5 516,25
(Inkl. mva: kr 5 516,25)
50 kr 208,39
(Inkl. mva: kr 208,39)
kr 10 419,50
(Inkl. mva: kr 10 419,50)
75 kr 196,14
(Inkl. mva: kr 196,14)
kr 14 710,50
(Inkl. mva: kr 14 710,50)
100 kr 183,87
(Inkl. mva: kr 183,87)
kr 18 387,00
(Inkl. mva: kr 18 387,00)
150 kr 171,62
(Inkl. mva: kr 171,62)
kr 25 743,00
(Inkl. mva: kr 25 743,00)
200 kr 152,00
(Inkl. mva: kr 152,00)
kr 30 400,00
(Inkl. mva: kr 30 400,00)
250 kr 142,20
(Inkl. mva: kr 142,20)
kr 35 550,00
(Inkl. mva: kr 35 550,00)
300 kr 134,85
(Inkl. mva: kr 134,85)
kr 40 455,00
(Inkl. mva: kr 40 455,00)
350 kr 127,49
(Inkl. mva: kr 127,49)
kr 44 621,50
(Inkl. mva: kr 44 621,50)
400 kr 117,68
(Inkl. mva: kr 117,68)
kr 47 072,00
(Inkl. mva: kr 47 072,00)

Finnes det ønskede antallet ikke på lageret, kan vi foreta delleveringer!

Ønskes priser på annet antall enn her angitt, vennligst kontakte oss.

Der tages forbehold for mellemsalg. Lageret opdateres løbende døgnet rundt.

Technical drawing - Compression spring - Multiwave
Mer informasjon
Dd - Maks dorn diameter (mm) 26,20
Dh - Hull diameter (mm) 34,90
t - Tykkelse (mm) 0,30
L0 - Ubelastet lengde (mm) 12,7
Ln - Max belastet lengde (mm) 3,28
Sn - Max vandring (mm) 9,42
Fn - Max belastning ved Ln (N) 66,7
R - Fjærkonstant (N/mm) 7
Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.