MW0437-0275-08S

På lager: - Stk.

Det er mulig å få en dellevering

Antall Pris (NOK) Delsum (NOK)
kr 69,01
(Inkl. mva: kr 69,01)
kr 69,01
(Inkl. mva: kr 69,01)
25 kr 62,10
(Inkl. mva: kr 62,10)
kr 1 552,50
(Inkl. mva: kr 1 552,50)
50 kr 58,65
(Inkl. mva: kr 58,65)
kr 2 932,50
(Inkl. mva: kr 2 932,50)
75 kr 55,21
(Inkl. mva: kr 55,21)
kr 4 140,75
(Inkl. mva: kr 4 140,75)
100 kr 51,76
(Inkl. mva: kr 51,76)
kr 5 176,00
(Inkl. mva: kr 5 176,00)
150 kr 48,31
(Inkl. mva: kr 48,31)
kr 7 246,50
(Inkl. mva: kr 7 246,50)
200 kr 42,77
(Inkl. mva: kr 42,77)
kr 8 554,00
(Inkl. mva: kr 8 554,00)
250 kr 40,03
(Inkl. mva: kr 40,03)
kr 10 007,50
(Inkl. mva: kr 10 007,50)
300 kr 37,94
(Inkl. mva: kr 37,94)
kr 11 382,00
(Inkl. mva: kr 11 382,00)
350 kr 35,89
(Inkl. mva: kr 35,89)
kr 12 561,50
(Inkl. mva: kr 12 561,50)
400 kr 33,11
(Inkl. mva: kr 33,11)
kr 13 244,00
(Inkl. mva: kr 13 244,00)

Finnes det ønskede antallet ikke på lageret, kan vi foreta delleveringer!

Ønskes priser på annet antall enn her angitt, vennligst kontakte oss.

Der tages forbehold for mellemsalg. Lageret opdateres løbende døgnet rundt.

Technical drawing - Compression spring - Multiwave
Mer informasjon
Dd - Maks dorn diameter (mm) 7,10
Dh - Hull diameter (mm) 11,10
t - Tykkelse (mm) 0,30
L0 - Ubelastet lengde (mm) 7,0
Ln - Max belastet lengde (mm) 3,61
Sn - Max vandring (mm) 3,39
Fn - Max belastning ved Ln (N) 35,6
R - Fjærkonstant (N/mm) 10,5
Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.