Gassfjær - Gjenger i begge ender - Nedjusterbar kraft. Svartmalt

Teknisk tegning - Gjenger i begge ender. Nedjusterbar kraft. Svartmalt
Variload gassfjærer har de samme fysiske målene som standard gassfjærer. I tillegg kan man nedjustere kraften. Variload-fjærer leveres med maksimal kraft. Via en liten ventil kan man slippe ut gass. Merk at det ikke er mulig å fylle på mer kraft igjen etterpå.

Handle etter
Butikkalternativer
Ø1 - Stempelstangsdiameter (mm)
Ø2 - Sylinderdiameter (mm)
L1 - Slaglengde (mm) (+/- 2 mm)
F - Kraft (N)
L2 - Ubelastet lengde mellom gjengene (mm) (+/- 3 mm)
K - Kraft kvotient
G - Gjenge (M)

Items 1-10 of 58

Page
per side
Set Descending Direction
Vis priser - Legg i handlekurv Materiale Ø1
Stempelstangsdiameter (mm)
Ø2
Sylinderdiameter (mm)
L1
Slaglengde (mm) (+/- 2 mm)
F
Kraft (N)
L2
Ubelastet lengde mellom gjengene (mm) (+/- 3 mm)
K
Kraft kvotient
G
Gjenge (M)
Lagernummer Tilgjengelighet Teknisk tegning Les mer 3D CAD
Malt svart 6.00 15.00 50.00 400.00 151.00 1.33 6.00 VL-6-50-400-T VL-6-50-400-T
Malt svart 6.00 15.00 60.00 400.00 168.00 1.33 6.00 VL-6-60-400 VL-6-60-400
Malt svart 6.00 15.00 60.00 400.00 168.00 1.33 6.00 VL-6-60-400-T VL-6-60-400-T
Malt svart 6.00 15.00 73.00 400.00 180.00 1.30 6.00 VL-6-73-400 VL-6-73-400
Malt svart 6.00 15.00 75.00 400.00 211.00 1.30 6.00 VL-6-75-400 VL-6-75-400
Malt svart 6.00 15.00 80.00 400.00 209.00 1.30 6.00 VL-6-80-400 VL-6-80-400
Malt svart 6.00 15.00 80.00 400.00 209.00 1.30 6.00 VL-6-80-400-T VL-6-80-400-T
Malt svart 6.00 15.00 90.00 400.00 266.00 1.24 6.00 VL-6-90-400 VL-6-90-400
Malt svart 6.00 15.00 100.00 400.00 248.00 1.33 6.00 VL-6-100-400-T VL-6-100-400-T
Malt svart 6.00 15.00 120.00 400.00 277.00 1.33 6.00 VL-6-120-400 VL-6-120-400

Items 1-10 of 58

Page
per side
Set Descending Direction
Materiale

Sylinder og stempelstang: Nitrider gassfjærer er overflatebehandlet med den beste rustbeskyttelsen som finnes. Sylinderen er malt med en halvblank svart maling, og stempelstangen har fått en plasmanitrittbehandling som gjør overflaten svært slitesterk og rustbestandig.
Behandlingen kan likevel ikke erstatte en dedikert rustfri gassfjær.

Olje: Oljen er en vanlig smøreolje, men ikke godkjent til næringsmiddelbruk. Vi kan levere gassfjærer for levnetsmiddel. Kontakt oss hvis en slik løsning ønskes.

Gass: Gassen er nitrogengass.

Gjenoppfylling

Variload gassfjærer kan fylles opp igjen mot et gebyr.

Kraftkurve

Kraften i en trykkgassfjær økes jo mer den trykkes sammen, altså når stempelstangen trykkes inn i sylinderen. Dette skyldes at gassen i sylinderen presses mer og mer sammen på grunn av deplasementsendringer inni sylinderen, og dermed økes trykket som resulterer i den aksiale kraften som stempelstangen presser.

Spesielt for Variload-fjærer

Variload gassfjærer er grunnleggende konstruert som standardgassfjærer. Variload gassfjærer er fylt med nitrogengass med det høyeste mulige trykket. Variload gassfjærer er utstyrte med en ventil som kan slippe trykk ut av sylinderen. Ved å slippe ut trykk vil gassfjærenes kraft kunne reduseres til det trykket som passer best til en gitt konstruksjon. Når fjæren skal justeres, må man være oppmerksom på at det ikke skal kunne oppstå skader dersom det slippes ut for mye trykk.

Ved justering av trykk anbefales det at man tilfører en ekstra vekt tilsvarende +10 % av emnets vekt før man justerer. Gassfjærens trykk skal justeres ved at man åpner ventilen med unbrakonøkkelen som følger med.

Skru ventilen forsiktig litt ut, til du hører at gass siver ut. Ventilen må aldri skrus helt ut. Inntil det korrekte trykket er nådd, anbefales det an man med jevne mellomrom skrur fast ventilen og tester gassfjærens kraft. Man kan alltids slippe ut litt mer gass, men man kan aldri fylle på mer.

Vær oppmerksom på at en liten trykkmengde som slippes ut, kan ha en kraftig virkning på gassfjærens kraft. Når riktig trykk er funnet, fjernes 10 % overvekt og det testes på nytt. På denne måten sikres det at de ikke slippes ut for mye trykk.

Dersom man bruker to Variload gassfjærer i tandem i en konstruksjon, anbefales det at man slipper gass ut vekselvis, og deretter forsikrer seg om at det endelige trykket i de to gassfjærene er så likt som overhodet mulig.

Karakteristik

Gassfjærer inneholder nitrogengass under høyt trykk. Denne gassen er ikke brannfarlig eller eksplosiv, og er ikke giftig å puste inn.Gassfjæren må ikke under noen omstendigheter demonteres eller etterfylles - på grunn av det høye trykket, er dette en svært risikabel prosess! Gassfjærer må aldri brennes, punkteres, klemmes eller bulkes, og det må heller aldri sveises på sylinderens overflate. Stempelstenger må ikke ripes, males eller bøyes.

Anvendelse, montering og sikkerhet

Gassfjærer må aldri brukes som en sikkerhetsanordning. Dersom skader på en gassfjær kan forårsake personskade, skal dette tas høyde for med en sikkerhetsanordning. Som et alternativt kan man bruke en sikkerhetsgassfjær. Ring for mer informasjon.

Gassfjærer skal oppbevares og monteres med stempelstangen pekende nedover og i 45 grader i horisontalt nivå. Dette er viktig, siden en slik montering sikrer at innvendige pakninger holder seg smurte av oljen inni gassfjæren. Dersom en gassfjær blir montert horisontalt eller med stempelstangen pekende oppover, vil oljen renne vekk fra pakningene, og problemer med utette pakninger vil være resultatet av feil montering.

Ved enhver montering skal man forsikre seg om at det ikke oppstår sideveis utbøying eller andre krefter som påvirker gassfjæren på andre måter enn uforhindret aksiell bevegelse i gassfjærens lengderetning.

Bruk alltid kortest mulig vandring, og velg størst mulig diameter på sylinderen. Dette øker holdbarheten. Lange og tynne gassfjærer tåler betraktelig mindre enn korte og tykke gassfjærer.

Bruk kun rustfrie gassfjærer i fuktige omgivelser og innen matvareindustrien. Merk at oljen i gassfjærer ikke er godkjent til bruk innen matvareindustrien. Monter derfor ikke gassfjærer direkte over produksjonen, siden en slitt gassfjær kan lekke olje.

Ikke smør stempelstangen, siden fjæren er vedlikeholdsfri. Ikke utsett gassfjæren for vibrasjoner.

Gassfjærer er utviklet for å utføre maksimalt 5 slag i minuttet ved 20 °C. Dersom dette overskrides, vil det medføre en varmeutvikling i gassfjæren som kan resultere i at pakningene lekker. Gassfjærer er utviklet til å tåle 30 000 bevegelser ved korrekt montering.

Det anbefales at konstruksjonen alltid omfatter fysiske sperrer som sørger for at gassfjæren ikke blir tyngre belastet enn den er konstruert til. Gassfjærens bevegelse er kun dempet det siste stykket mot stempelstangens fulle utskytning.

Gassfjærer vil over en periode miste litt trykk i forhold til det opprinnelige trykket ved montering. Det kan forventes et trykktap på opptil 10 %.

Det anbefales å se til at gassfjærens funksjon stemmer overens med kravene til konstruksjonen. Dersom man er i tvil, skal gassfjæren skiftes ut. Det anbefales at begge gassfjærene skiftes ut dersom gassfjærene fungerer i tandem. Trykkvariasjoner mellom gassfjærer som fungerer i tandem vil redusere gassfjærenes levetid.

Våre gassfjærer fungerer best i temperaturer mellom -30 °C og +80 °C. Bruk oppunder temperaturgrensene endrer gassfjærenes kraft, og maksimal anvendelse kan da ikke anbefales. Gassfjærenes sammenpressede kraft er høyere enn kraften i utskutt posisjon Sluttkraften Fn regnes ut ved å gange startkraften med gassfjærens kraftkvotient. Gassfjærer blir påfylt ved 20 °C, og startkraften er derfor målt ved 20 °C. Kraften endrer seg med ca. 3-3,5 % per 10 °C. Toleranser på utskutt lengdemål (L2) er +/-3 mm.

Internet Explorer inkompatibilitet

Dette nettstedet fungerer dessverre ikke bra med Internet Explorer. Vi anbefaler å bruke en av følgende gratis nettlesere:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.